Nahlédněte do výstavy Mumie světa. Příjďte s celou rodinou odhalit zákonitosti přírodní mumifikace, projít se Údolím králů, seznámit se s mumifikací v různých částech světa. U toho nesmíte chybět!

Výstava přináší fascinující poselství o dávných kulturách a civilizacích. Originální mumie a další artefakty byly zapůjčeny ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a soukromých sbírek. Výstava svým rozsahem, historickou a vědeckou hodnotou nemá ve světě obdoby. Jedná se o největší a nejucelenější sbírku mumií na světě.

Stagehands z našeho týmu se podíleli na stavbě výstavy v Pražských Holešovicích.